Catalonia


Federaciò Catalana de Futbol Sala (FCFS)

 

President:

Dani Vives

 

Web site: www.futsal.cat
Email: danivives@futsal.cat

International affairs: alex.astorgas@futsal.cat

 

Office: Federacio Catalana de Futbol Sala 2009 C/ Rogent, 54, entlo. 2 • 08026 Barcelona

Tel. 93 244 44 03

Fax 93 247 34 83

 

History of FCFS

AGOST 1983

És celebra l’Assemblea constituent de la FCFS, i es comunica a la Generalitat de Catalunya.

 

GENER 1984

El President de la FCFS sol·licita la inscripció de la mateixa a la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

 

JULIOL 1985

Resolució del Director General adduint que falten requisits per poder inscriure la FCFS.

 

MAIG 1986

La FCFS és inscrita provisionalment al registre de Federacions Esportives de Catalunya amb el nº 4604.

 

MAIG 1988

Es prorroga per sis mesos la inscripció definitiva de la FCFS en el registre de Federacions Esportives.

 

NOVEMBRE 1988

Es prorroga de nou per tres mesos la inscripció definitiva de la FCFS.

 

FEBRER 1989

Nova prorroga de quatre mesos per la inscripció definitiva de la FCFS.

 

MAIG 1989

S’inscriu a la FCFS en el registre de Federacions Esportives de la Generalitat de Catalunya, imposant-li una sèrie de condicions.

 

ABRIL 1990

És desinscriu a la FCFS del registre de Federacions Esportives, per no complir les condicions imposades en Maig de 1989.

 

MAIG 1990

La FCFS inicia un procés jurídic en defensa de la mateixa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

JUNY 1991

Sentencia del TSJC favorable a la FCFS, instant a la Generalitat, perquè inscribeixi a la FCFS definitivament sense condicions.

 

MAIG 1992

Inscripció provisional de la FCFS en compliment de la Resolució del Tribunal Suprem.

 

JULIOL 1992

La Generalitat interposa recurs a la sentencia del TSJC davant el Tribunal Suprem

 

MAIG 1999

Sentencia del Tribunal Suprem ratificant la de data de Juny 1991 del TSJC.

 

AGOST 2001

La FCFS suspèn les seves competicions degut al desgast polític sofert des de l’inici de la seva activitat fins a finals de la temporada 2000/2001.

 

AGOST 2002

La FCFS reempren les seves competicions degut a que diversos Clubs perteneixents al “Comitè de Futbol Sala”, decideixen exigir el compliment de la sentencia del Tribunal Suprem, tan aviat com tenen coneixement de la mateixa.

 

OCTUBRE 2002

Assemblea de la FCFS on s’elegeix una Junta Gestora encarregada de redactar uns nous estatuts i convocar eleccions. Es reinicien les competicions de la FCFS amb mes de 32 Clubs participants.

 

FEBRER 2003

Mes de 120 equips competeixen en els diversos grups de competicions oficials i adherides a la FCFS.

 

MARÇ 2003

Assemblees Ordinàries i Extraordinària de la FCFS en les que s’aprova l’estat de les competicions, les propostes per la fase final de la temporada 2002/2003, les bases per les competicions de la temporada 2003/2004 i els nous Estatuts de la Federació, així com l’inici del període electoral per elegir una nova Junta Directiva.

 

MAIG 2003

Assemblea General Extraordinària de la FCFS en la que per un defecte de forma en la convocatòria de la del mes de març, es tornen a aprovar els nous Estatuts, el nou domicili, el reglament electoral, l’acord de convocatòria d’eleccions, l’elecció de la Junta Electoral, el procediment electoral, el calendari electoral i la fixació de la seu i data de les eleccions.

 

JUNY 2003

Finalitza el procés electoral amb l’elecció d’en Josep Mª Zamora com a nou President de la FCFS.

 

La FCFS organitza els Campionats Nacionals de Clubs en categories Sèniors A, Sènior B, Fémines i Juvenils, en les poblacions de Malgrat, Tossa, Lloret i Vilablareix, amb la participació de Clubs de deu Comunitats Autònomes.

 

La FCFS celebra la seva Assemblea General Ordinària aproven els pressupostos de l’any 2003 així com el pla provisional de competicions per la temporada 2003/2004.

 

JULIOL 2003

La FCFS rep una carta de la Secretaria General de L’Esport a la que s’adjunta l’inici d’un procediment de revocació de la inscripció de la FCFS al registre de Federacions Esportives de la Generalitat de Catalunya, a petició de la Federació Catalana de Futbol.

 

Els Clubs de la FCFS reben una carta del Consell Català de l’Esport, en la que s’els demana explicacions sobre la seva relació actual amb la FCFS i la FCF.

 

AGOST 2003

La FCFS presenta recurs davant el Conseller de Cultura, a l’inici del procediment de revocació de la seva inscripció al registre de Federacions.

 

SETEMBRE 2003

La FCFS demana l’execució de la sentencia del tribunal suprem.

 

OCTUBRE 2003

La FCFS prepara la presentació d’una querella criminal contra totes aquelles persones e institucions que han perjudicat els interessos de la mateixa.

 

DESEMBRE 2003

La FCFS és inscrita de manera definitiva al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la sentència 366/1991 del TSJC.

See PDF-file about Catalonia